Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/komunik/domains/wcieniupapierowki.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2492

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/komunik/domains/wcieniupapierowki.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2496

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/komunik/domains/wcieniupapierowki.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3468
Regulamin zakupów | "Ucieczka" już w sprzedaży!

Regulamin zakupów

 


§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez księgarnię internetową prowadzoną przez Wydawnictwo „W cieniu papierówki” 11-210 Sępopol ul. Lipowa 1a, legitymujące się numerami NIP 7431018422 i REGON 510382053 (dalej zwane też „Księgarnią”, „sklepem”, „stroną”).


§2

1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, pakiety książek, multimedia, muzykę, książki audio oraz inne media, nośniki informacji i treści oraz artykuły będące rzeczami materialnymi, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane za pośrednictwem poczty lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie lub punkcie dystrybucji Wydawnictwa W cieniu papierówki.

2. Za „towary elektroniczne” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na udostępnieniu do pobrania treści cyfrowych, w szczególności: elektroniczne wydania w formatach .pdf, .epub, .mobi i innych, cyfrowy zapis dźwięku, dostęp do płatnych stron internetowych i zawartych na nich informacjach, aplikacji internetowych, mobilnych i oprogramowania innego rodzaju.

3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni, w tym w szczególności dokonującą zakupów.


§3

1. Klient wybiera towar lub towar elektroniczny z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej wcieniupapierowki.pl lub wcieniupapierowki.com, ich podstronie lub innych stronach internetowych albo narzędziach elektronicznych służących kierowaniu zamówień do Księgarni i składa zamówienie korzystając z narzędzia elektronicznego celem wprowadzenia zamówienia do systemu Księgarni.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail wskazany w par. 3 ust. 2.


§4

1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

2. Koszt dostawy nie jest doliczany do towarów elektronicznych.


§5

1. Księgarnia dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach i towarach elektronicznych jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

2. Księgarnia zobowiązuje się do dochowania należytej staranności związanej z obsługą i realizacją zamówień.


§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz

b) skuteczne uiszczenie przez Klienta płatności w wysokości zgodnej z kwotą zamówienia, w sposób wskazany przez Księgarnię i umożliwiający powiązanie jego opłaty z zamówieniem zgodnie z par. 8 ust. 5 niniejszego regulaminu

a dodatkowo, z uwzględnieniem § 16 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy, albo w razie złożenia zamówienia dotyczącego towarów elektronicznych, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Księgarni.


§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: wydawnictwo@wcieniupapierowki.com, lub pod numerem tel.: 603 876 615.


§8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub dostępności towarów elektronicznych na platformie dystrybutora, z usług którego korzysta Księgarnia albo dostępności towarów elektronicznych na platformie własnej dystrybutora lub umownych postanowień związanych z dystrybucją towarów elektronicznych, których stroną jest Księgarnia.

2. Termin wysyłki wynosi nie więcej, jak pięć dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia z Księgarni do przewoźnika realizującego dostawę. W przypadku płatności przelewem, bieg terminu liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty w kwocie odpowiadającej sumie zamówienia.

3. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia. Termin skompletowania zamówienia określany jest według towaru o najdłuższym czasie realizacji

4. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.


§9

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Księgarnia powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§10

1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie (jednorazowa opłata za dostawę).

2. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.


§11

1. Jeśli zamówienie obejmuje łącznie towary oraz towary elektroniczne, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest w dwóch odrębnych trybach.

2. Towary elektroniczne są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Księgarni i udostępnienia do pobrania.

3. Towary elektroniczne należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty i możliwości pobrania. (Zgodnie z par. 8 ust. 1, czasowa dostępność towarów elektronicznych oferowanych przez Księgarnię może być ograniczona w sposób od niej niezależny.)

4. Księgarnia gwarantuje dostępność zakupionych towarów elektronicznych przez co najmniej 24 godziny od momentu ich zakupu.


§12

Z uwagi na to, że towary i towary elektroniczne traktowane są jako osobne zamówienia, wartości towarów elektronicznych nie wlicza się do wartości zamówienia (dotyczącego towarów) uprawniającej do bezpłatnej dostawy, jeżeli wartość ta jest naliczana.


§13

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy każdym produkcie. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o trudnościach w realizacji zamówienia.


§14

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało kompletne dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.


§15

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt pod adresem e-mail wydawnictwo@wcieniupapierowki.com lub pod numerem 603 871 615. Zlecenie zmian jest ważne jedynie w przypadku uzyskania potwierdzenia ich przyjęcia do realizacji przez osobę odpowiedzialną po stronie Księgarni.


§16

1. Księgarnia oferuje cztery formy płatności za zamówione towary:

a) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę towarów za pośrednictwem  firmy kurierskiej, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki,

b) przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

 

Wydawnictwo W cieniu papierówki – PKO BP Oddział 1 w Bartoszycach

NUMER KONTA: 91 1020 3570 0000 2002 0030 9294

IBAN: PL91102035700000200200309294

BIC: BPKOPLPW

 

c) kartą kredytową – Księgarnia przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty kredytowej,

d) PayPal – towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Księgarni od PayPal, że cała należność za towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.

e) szybkimi płatnościami – towar elektroniczny będzie możliwe do odbioru (pobrania) po wpłynięciu do  Księgarni potwierdzenia od operatora internetowego odpowiedzialnego za obsługę elektronicznych płatności na jej rzecz, z którego usług korzysta Klient, że cała należność za towar została uiszczona

2. Księgarnia oferuje trzy formy płatności za zamówione towary elektroniczne:

a) przelewem – towar elektroniczny będzie możliwe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Księgarni

 

Wydawnictwo W cieniu papierówki – PKO BP Oddział 1 w Bartoszycach

NUMER KONTA: 91 1020 3570 0000 2002 0030 9294

IBAN: PL91102035700000200200309294

BIC: BPKOPLPW

 

b) szybkimi płatnościami – towar elektroniczny będzie możliwe do odbioru (pobrania) po wpłynięciu potwierdzenia do Księgarni, że cała należność za towar została uiszczona

c) kartą kredytową – towar elektroniczny będzie możliwe do odbioru (pobrania) po udanej autoryzacji karty kredytowej

 


§17

1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru lub towary elektroniczne otrzymuje od Księgarni potwierdzenie zakupu. Celem uzyskania faktury VAT, Klient zwraca się na adres e-mail wydawnictwo@wcieniupapierowki.com podając numer zamówienia. Faktury VAT wystawiane są nie później niż 30 dni od realizacji zamówienia. Niniejszy ustęp nie wyłącza regulacji par. 17 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

3. W przypadku zamówienia towarów elektronicznych, potwierdzenie zakupu zostanie wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (pobrania pliku przez Klienta), na adres e-mail lub drogą tradycyjną (Pocztą Polską) na dane podane podczas składania zamówienia. Wystawienie faktury VAT odbywa się zgodnie z par. 17 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, z tym że termin o którym mowa w par. 1 wynosi 7 dni.


§18

1. Księgarnia realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. Podana cena wysyłki kurierskiej ma charakter orientacyjny. W przypadku wyższej lub niższej ceny dostawy, realizacja zamówienia zostanie potwierdzona z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Księgarnia nie realizuje zamówień towarów elektronicznych poza granicę Polski.


§19

1. Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną przez kontakt na numer 603 876 614 lub drogą mailową: wydawnictwo@wcieniupapierowki.com.  Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy lub w przypadku gdy plik nie został pobrany w ciągu 14 dni oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji. Zamówienie zostaje skutecznie anulowane w momencie otrzymania przez Klienta informacji o anulowaniu zamówienia w drodze wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez niego adres.

2. W przypadku towarów elektronicznych anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.


§20

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia. Zgodnie z par. 20 ust. 5 zd. 3, zwrot towarów w sposób uniemożliwiający identyfikację zamówienia może nie zostać przyjęty, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie niezgodności pomiędzy przedmiotem zwrotu i przedmiotem zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru. Jeżeli opakowanie stanowi integralny element towaru, naruszenie opakowania uniemożliwia dokonanie jego zwrotu. Znajdujące się w opakowaniu produkty nie mogą zostać zwrócone jako niezależne towary. Przedmiotem zwrotu w ramach zamówienia mogą być tylko towary ujęte w jego ramach.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 21 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.


§21

1. W przypadku towarów elektronicznych odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Księgarnię o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§22

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarni. Księgarnia nie przyjmuje jednak przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom opcji przesyłki dostępnej do wyboru w ramach Księgarni lub nie przekraczającym najdroższej z krajowych przesyłek nadawanych przez Księgarnię.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.


§23

1. W przypadku reklamacji towarów elektronicznych należy skontaktować się z Księgariną pod adresem e-mail: wydawnictwo@wcieniupapierowki.com lub telefonicznie pod numerem 603 871 615.

2. Za wadliwe towar elektroniczny uznaje się plik, który posiada wady techniczne.

3. Księgarnia nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Księgarnię format oferowanych towarów elektronicznych lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach Księgarni pod danym towar elektronicznym.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Księgarni. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.


§24

Liczba zamawianych towarów lub towarów elektronicznych nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dane towar elektroniczny może zostać zamówiony tylko raz w danym zamówieniu.


§25

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny w formie kompozycji HTML lub plain text przesyłanej na adres poczty elektronicznej klienta lub za pośrednictwem innych przynależnych do niego mediów, (dalej: „biuletyn elektroniczny”, „newsletter”) Księgarni i partnerów merytorycznych Księgarni.

2. Księgarnia dokłada wszelkich starań, aby przesyłany przez nie newsletter odpowiadał zainteresowaniom i realizował wartość na rzecz otrzymującego go Klienta.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty biuletynu elektronicznego za pośrednictwem adresu wydawnictwo@wcieniupapierowki.com lub samodzielnie, poprzez naciśnięcie stosownego przycisku w ramach newslettera i potwierdzenie woli rezygnacji z subskrypcji newslettera.


§26

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


§27

Nazwy producentów towarów i towarów elektronicznych oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.


§28

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych wcieniuapierowki.pl, wcieniupapierowki.com lub innych systemów informatycznych lub systemów teleinformatycznych, programów, serwisów internetowych i innych narzędzi wykorzystanych przez Klienta do złożenia zamówienia do Księgarni wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom bez zgody nabywcy.

2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.


§29

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

 

Wydawnictwo „W cieniu papierówki” 11-210 Sępopol ul. Lipowa 1a

e-mail: wydawnictwo@wcieniupapierowki.com

tel.: 603 876 615 w godz. 9:00 – 16:00 (pon. – pt.).